Study|Educaţie

Discovering the World|Descoperim lumea

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Due to the specifics of the Preschool activities in place at Mark Twain International School and thanks to the warmth and professional guidance of our specialist Teachers, students are educated in an international spirit of cooperation and thus they acquire a positive attitude towards school and learning. 

Essential Elements of the Curriculum

At MTIS Preschool, we know that a child’s first steps are decisive and this is the reason why, as early as the age of 3 through age 6, we involve our youngest students in an international curriculum studied entirely in the English language. The IB Primary Years Programme, the first in the International Baccalaureate three-programme continuum of learning, is designed for students ages 3 - 11 and unfolds over a period of eight years at MTIS, comprising all preschool and primary school levels. The programme of study encompasses the essential elements of the preschool curriculum, incorporating them into a transdisciplinary structure with international values and significance. Therefore, curriculum strands such as Language and Communication, Mathematics, Science, Social Studies, Arts, and Personal and Social Education are approached holistically by investigating into the six universal themes: Who We Are, Where We Are in Place and Time, How We Express Ourselves, How the World Works, How We Organize Ourselves, How We Share the Planet. Read more about the IB Primary Years Programme at MTIS

Actively Involved in Their Own Learning

Due to the specifics of the activities in place and thanks to the warmth and professional guidance of our specialist teachers, preschool students are educated in an international spirit of cooperation and thus they acquire a positive attitude towards school and learning. They learn how to listen attentively, how to make decisions, how to gather information and how to work in group situations. Furthermore, they are actively involved in their own learning which makes them become responsible towards it. Read about the IB Learner Profile.

Prin natura activităţilor preșcolare specifice la mark twain international school şi sub îndrumarea caldă a profesorilor experimentați, copiii sunt educaţi într-un spirit internaţionalist de cooperare, dobândind o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi cunoaştere.

Elemente esențiale de curriculum

La Grădiniţa MTIS, noi ştim că primii paşi sunt hotărâtori, motiv pentru care, încă de la 3 ani şi până la 6 ani, îi implicăm pe juniorii preșcolari într-un program de studiu internaţional, care se desfăşoară aproape integral în limba engleză. IB Primary Years Programme, primul din continuumul de trei programe de studiu International Baccalaureate, se desfăşoară timp de opt ani, pe durata anilor de grădiniţă şi şcoală primară. Programul de studiu este conceput în aşa fel încât să parcurgă elementele esențiale din ariile curriculare pentru vârstele preşcolare, înglobându-le apoi într-o structură transdisciplinară cu semnificaţii internaţionale. Astfel, ariile Limbă şi comunicare, Matematică, Ştiinţe, Om şi societate, Arte şi Dezvoltare personală & socială sunt studiate şi abordate transdisciplinar prin aprofundarea celor şase teme universale: Cine suntem, Unde ne aflăm în spaţiu şi timp, Cum ne exprimăm, Cum funcţionează lumea, Cum ne organizăm, Buni păstrători ai planetei noastre. Aflați mai multe despre IB Primary Years Programme la MTIS

Implicați activ în procesul de învățare

Prin natura activităţilor specifice preșcolare şi sub îndrumarea caldă a specialiştiilor în educaţie timpurie MTIS, copiii sunt educaţi într-un spirit internaţionalist de cooperare, dobândind o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi cunoaştere. Ei învaţă să asculte cu atenţie, să ia decizii, să adune informaţii şi să lucreze în echipă. Totodată, ei se implică activ în procesul de învăţare şi devin mai responsabili. Citiți despre Profilul preșcolarului IB