Study|Educaţie

English or Bilingual Studies|Studii bilingve sau în limba engleză

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS VIEWS LANGUAGE AS DECISIVE TO LEARNING, STRENGTHENING AND INFUSING THE ENTIRE CURRICULUM for students of all ages.

An Essential Factor in Intellectual Development 

Language is the means of communication, inquiry, study and research and is an essential factor in intellectual development, encouraging the growth of personal and international understanding. Mark Twain International School considers that the capacity to communicate in more than one language facilitates students' movement beyond their first language and national culture, increasing their awareness of the world, eventually enabling them to participate more fully in life as citizens of one world. 

English/Bilingual Study and Languages Development Programme

Mark Twain International School provides instruction in either English or English and Romanian throughout the primary cycle of learning. Furthermore, the school supports language development by offering mother tongue classes upon request, and, starting from the 2nd grade, Language B classes in Spanish, French, German, Hebrew or Mandarin Chinese during the optional after-school programme.

MTIS also provides a Foundation Programme, a flexible and intensive language immersion course designed for incoming students who do not speak the school’s languages of instruction or do not have sufficient knowledge of them upon entry, according to MTIS academic language standards. The Foundation Programme consists of either intensive English and/or Romanian language pull-out classes for a determined period of time during the school year or a preparatory language foundation year. Read more. 

Limba este un factor decisiv în cadrul procesului de învățare, infuzând și întărind întregul curriculum la toate nivelurile de studiu.

Un rol important în dezvoltarea intelectuală 

Limba este mijloc de comunicare, de cercetare și studiu și este hotărâtoare în procesul de dezvoltare intelectuală, încurajând creșterea înțelegerii personale și internaționale. Mark Twain International School consideră că a avea capacitatea de a comunica în mai multe limbi facilitează deschiderea elevilor mai departe de limba maternă și cultura națională a fiecăruia, stimulând astfel deschiderea lor către lumea din care fac parte, precum și participarea mai bogată în timp ca cetățeni ai acestei lumi.   

Studiu în limba engleză/bilingv & strategii de dezvoltare a limbilor

MTIS oferă educație în limba engleză sau bilingvă, în limbile engleză și română, pe toată durata ciclului primar. În plus, pentru a veni în sprijinul programului de limbă și comunicare, școala organizează ore de limba maternă la cerere, precum și din clasa a II-a, în cadrul programului opțional extra-școlar, cursuri de spaniolă, franceză, germană, ebraică și chineză. 

Elevii nou admiși care nu vorbesc limbile de predare ale școlii sau nu le pot folosi la un nivel corespunzător cu standardele de utilizare a limbii stabilite de MTIS vor fi inscriși în cadrul Programului Pregătitor. Acesta constă fie în cursuri intensive de imersiune în limba-țintă de tip laborator pe o perioadă determinată în timpul anului pentru a facilita o integrare rapidă școlară, sau într-un an pregătitor intensiv. Aflați mai multe