Study|Educaţie

Inquiry-Based Learning|Învățare prin cercetare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS Primary School prepares its students to become active and life-long participants in the wonderful journey in the world of knowledge. 

Deciphering an Interconnected World

At Mark Twain International School, primary school students are prepared to become active and life-long participants in the wonderful journey in the world of knowledge. The international programme of study, IB Primary Years Programme, invites our students, as students of the 21st century, to decipher a complex and interconnected world that changes and develops continually. 

Transdisciplinary Curriculum

The six universal and transdisciplinary themes: Who We Are, Where We Are in Place and Time, How We Express Ourselves, How the World Works, How We Organize Ourselves and How We Share the Planet include the traditional subjects and allow for the development of a rigorous programme of inquiry. The investigations into various areas of study are substantial and develop essential skills in our students such as to think critically, to communicate efficiently and to organize their free time in a balanced way. They are offered opportunities to work individually as well as in groups, to reflect on their role and responsibilities as students and to be involved actively in their own learning. Read more about the Primary Years Programme at MTIS.

The IB Learner Profile

MTIS students acquire an international understanding of the world and develop clear and unbiased viewpoints regarding national and international issues. They are also able to confidently and successfully formulate and express their opinions in fluently in English or bilingually, in English and Romanian, depending on the chosen division of study. Read about the IB Learner Profile.    

The Culminating Task

In the last year of the programme, the students in Grade Four present their extensive culminating project, which is thoroughly documented in the English language. This is the Primary Years Programme Exhibition that represents the corollary of the students’ educational success in the primary school years and decodes some of the secrets of academic achievements for the following step in their education, represented by the middle school years. Read more about the PYP Exhibition.

Şcoala primară MTIS îi pregăteşte pe elevi să devină participanţi activi şi pe viaţă într-o călătorie în lumea cunoaşterii. 

Descifrând o lume în continuă schimbare

La Mark Twain International School, Școala primară îi pregăteşte pe elevi să devină participanţi activi şi pe viaţă într-o călătorie în lumea cunoaşterii. Programul de studiu internaţional, IB Primary Years Programme, îi invită pe elevii MTIS, în calitate de elevi ai secolului 21, să descifreze o lume complexă şi interconectată, care evoluează şi se schimbă în permanenţă. 

Curriculum transdisciplinar

Cele şase teme universale şi transdisciplinare ale programului: Cine suntem, Unde ne aflăm în spaţiu şi timp, Cum ne exprimăm, Cum funcţionează lumea, Cum ne organizăm, Buni păstrători ai planetei noastre înglobează disciplinele tradiţionale din curriculum şi permit dezvoltarea unui program intensiv de cercetare. Investigaţiile şcolare în diferitele domenii sunt substanţiale şi le dezvoltă elevilor aptitudini esenţiale cum ar fi: să gândească critic, să comunice eficient şi să-şi organizeze timpul în mod echilibrat. Ei sunt încurajaţi să lucreze atât individual, cât şi în echipă, reflectând asupra rolului şi responsabilităţilor lor de elevi şi implicându-se activ în procesul de învăţare. Aflați mai multe despre Primary Years Programme la MTIS.   

Profilul elevului IB

Elevii MTIS capătă o înţelegere şi o deschidere internaţională, îşi formează puncte de vedere clare asupra problemelor locale şi globale, se exprimă liber şi cu uşurinţă fie în limba engleză sau bilingv, atât în limba română, cât şi în limba engleză, în funcție de limba de predare aleasă.  Citiți despre Profilul elevului.     

Lucrarea colectivă de licență

În ultimul an al programului, toți elevii clasei a IV-a prezintă o lucrare de diplomă colectivă, amplă şi temeinic documentată în limba engleză: Primary Years Programme Exhibition. Acest proiect de absolvire reflectă un punct culminant al succesul şcolar înregistrat în anii primari şi dezleagă tainele reuşitei academice din următoarea treaptă a educaţiei lor, programul de studiu gimnazial. Accesați mai multe informații despre PYP Exhibition.