Study|Educaţie

Assessment & Inquiry-based Learning|Evaluare & învăţare bazată pe cercetare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

 

Assessment is an integral part of learning. The selection of a range of tools and strategies ensures that assessment is assessment for learning as well as assessment of learning. A major emphasis in assessment should be the provision of varied and multiple opportunities for students to demonstrate what they know and can do. Read about other essential elements of teaching and learning.

 

Evaluarea este o parte integrantă a învățării. Selecția unei game largi de strategii și instrumente asigură evaluarea pentru învățare ca și evaluarea învățării. O importanță deosebită în evaluare trebuie să o aibă varietatea opțiunilor disponibile elevilor pentru a demonstra ce știu și ce pot face. Citiți și despre alte elemente esențiale ale predării și învățării.