Study|Educaţie

Values, Attitudes & Approaches to Learning|Valori, atitudini & abordări ale învăţării

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY


Cultural, societal and individual values shape who we are as teachers and our attitudes to both learners and learning. In turn, these define how teachers view learners and how they teach. Learning how to learn requires that students realistically evaluate and self-regulate their performance. Effective learners monitor what they are doing and respond appropriately because they understand themselves and have a realistic appreciation of, and control over, their own learning process; they do not simply acquire more skills and knowledge. Read about other essential elements of teaching and learning.


Valorile cultural, sociale și individuale sunt cele care ne formează ca profesori și care ne influențează atitudinile față de învățare și de cei care învață. Ele definesc felul în care privim elevii și în care le predăm. A învăța cum se învață îi solicită pe elevi să își evalueze realist performanțele și să facă ajustările necesare. Cei care învață într-un mod eficace sunt cei care se auto-monitorizează și se mobilizează în consecință deoarece își înțeleg nevoile și posibilitățile având o apreciere realistă și un control asupra propriilor procese de învățare, ei fac mai mult decât sa dobândească deprinderi sau cunoștințe. Citiți și despre alte elemente esențiale ale predării și învățării.