Study|Educaţie

Holistic Learning & Reflective Thinking|Învăţare holistică & gândire reflexivă

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

 

The challenge of teaching is to provide students with opportunities to become independent, self-motivated, lifelong learners with positive and realistic self-awareness and knowledge. Independent learners take charge of their own learning. All teachers must be teachers of learning as well as teachers of their disciplines. Reflection on 'myself as a learner’ as well as on 'how I know' must be integral to all teaching-learning tasks. Read about other essential elements of teaching and learning.

 

Ca profesori, suntem provocați să punem la dispoziția elevilor oportunități de a deveni independenți, motivați, dornici să învețe pentru tot restul vieții, pozitivi și realiști în aprecierea propriilor posibilități și pe ale celor din jur. Elevii independenți se ocupă de propria lor învățare, pe care o conduc. Toți profesorii trebuie să fie profesori de atitudine față de învățare, în afară de disciplinele pe care le predau. Reflecția la sine însuși pe marginea felului de a fi și de a învăța trebuie să facă parte integrantă din sarcinile de învățare. Citiți despre alte elemente esențiale ale predării și învățării