Study|Educaţie

Teaching & Learning at MTIS|Predarea & învăţarea la MTIS

Values, Attitudes & Approaches to Learning
Values, attitudes & approaches to learning|Valori, atitudini & abordari ale învățării
Student-Centered Learning in Bucharest
Student-Centered Learning & Real World Context|Învățare centrată pe elev & conținuturi relevante
Concept Learning & Curriculum Design Romania
Concept learning & Curriculum Design|Învățare pe concepte & curriculum structurat
Assessment & Inquiry-Based Learning
Assessment & Inquiry-based Learning|Evaluare & învățare bazată pe cercetare
Intercultural Awareness & Community Service
Intercultural Awareness & Community Service|Deschidere interculturală & deservirea comunității
Holistic Learning & Reflective Thinking
Holistic learning & Reflective Thinking|Învățare holistică & gândire reflexivă

MTIS Teachers|Profesorii MTIS

DSCF0325.jpg

MTIS students study with enthusiastic, caring educators, with a high degree of experience and expertise in their specific fields.|Elevii MTIS au prilejul de a studia cu profesori entuziaști și empatici, cu un grad înalt de expertiză și experiență în domeniul specific fiecăruia. 

Read more|Aflați mai multe

MTIS Learners|Elevii MTIS

DSCF0343.jpg

At the heart of the common framework of MTIS programmes is the IB Learner Profile, guiding and inspiring our students.|În centrul programelor de studiu oferite de MTIS se află Profilul elevului IB, îndrumandu-i și inspirându-i pe elevii noștri.

Read More|Citiți mai departe

Research & Professional Development|Cercetare & dezvoltare profesională

DSC_0061.jpg

This MTIS Division brings together the work of teachers, students and parents, acheived in the spirit of overall academic development.|Această divizie MTIS aduce laolaltă proiectele profesorilor, elevilor și părinților, derulate în spiritul dezvoltării academice.

Read More|Citiți mai departe