Study|Educaţie

Intercultural Awareness & Community Service|Deschidere interculturală & deservirea comunității

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

 

Intercultural awareness is maximised in classrooms where multiple perspectives, ideas and opinions are sought, explored, valued and evaluated, where collaboration into achieve shared goals and to solve problem is fostered. A learning environment that values collaborative inquiry and problem solving does not contradict the aim of developing students as independent learners. Both are necessary in the development of a sense of personal agency, belonging and community responsibility. Students can learn how to 'make a difference' and how they can contribute to the strengthening of society and the sustainability of the planet. Read about other essential elements of teaching and learning.

 

Interculturalitatea este maximizată în clase unde perspectivele multiple, ideile și părerile sunt căutate și explorate, valorizate și evaluate, unde colaborarea este încurajată pentru atingerea unor scopuri comune. Un mediu de învățare care valorizează cercetarea în colaborare și rezolvarea de probleme nu contrazice idealul dezvoltării elevilor ca cercetători independenți. Ambele sunt necesare pentru dezvoltarea unui simț al propriilor acțiuni, al aparținerii la comunitate și al răspunderii față de aceasta. Elevii învață cum să creeze o diferență pozitivă și cum pot contribui la bunăstarea societății și a planetei. Citiți și despre alte elemente esențiale ale predării și învățării.