Study|Educaţie

Student-Centred Learning & Real World Content|Învăţare centrată pe elev & conţinuturi relevante

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

 

Teaching that places the student 'at the centre' builds on prior knowledge and interests. It makes explicit, relevant and engaging connections and allows students to learn and apply knowledge and skills from the disciplines to real world contexts. To connect learning to the world of the student need to have multiple and frequent opportunities to explore global issues which connect the global to the local and the personal. Read about other essential elements of teaching and learning.

 

Învățarea și predarea care plasează elevul în centru se construiesc pe ceea ce elevul știe precum și pe interesele acestuia. Sunt făcute conexiuni explicite, relevante și atrăgătoare care permit elevilor să învețe și să aplice lucrurile învățate în contexte cotidiene. Pentru a face legătura între ceea ce învață și ceea ce are loc în lume, elevii au nevoie să li se ofere oportunități multiple și frecvente de a explora probleme globale care sunt legate de cele locale și personale. Citiți și despre alte elemente esențiale ale predării și învățării