Study|Educaţie

Academic Excellence|Performanță

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS is committed to offering an inspiring academic environment to all its students.

Positive Teaching & Learning

Mark Twain International School is committed to offering an inspiring academic environment to all its students and to facilitating a positive and productive teaching and learning atmosphere that is naturally conducive to added value throughout the educational process and to outstanding scholastic achievement. 

Inspiring School Life

Academic excellence is present in all aspects of school life:
  • thriving and motivated students with exceptional overall results, guided by the attributes of the IB Learner Profile
  • well-prepared, caring and dedicated teachers, committed to continuous professional enhancement
  • a continuum of three highly challenging and globally acknowledged academic programmes
  • international-mindedness and thought-provoking topics for all age groups
  • a teaching and learning system conceived to foster students’ endeavors towards high achievements in a highly competitive local and global context.

Thriving Students

During the school year, MTIS students are encouraged to reach their potential and trained to take part in a variety of age-appropriate scholastic competitions and challenges, as well as in cultural and athletic contests and social events, with consistently remarkable outcomes.

MTIS reușește să le ofere elevilor săi un mediu școlar care să-i inspire și să le deschidă orizonturi noi. 

Învățare pozitivă și productivă

Mark Twain International School le oferă elevilor săi un mediu școlar care să-i inspire, creând o atmosferă de învățare pozitivă și productivă. Aceasta conduce în mod firesc la calitate în procesul de educație și la obținerea unor rezultate deosebite. 

O viață școlară care îți deschide orizonturi noi

Excelența este vizibilă în toate aspectele vieții școlare:
  • elevi motivați și interesați cu realizări excepționale, călăuziți de atributele elevului IB
  • cadre didactice bine pregatite, dedicate profesiunii și dezvoltării profesionale continue
  • un continuum de trei programe academice de înaltă ținută, recunoscute în întreaga lume
  • deschidere către pluralism și creativitate, către înțelegere internațională și subiecte ce solicită gândirea laterală
  • un sistem de predare-învățare conceput pentru a încuraja eforturile elevilor de a atinge înalte standarde într-un context local și global extrem de competitiv.

Elevi motivați

De-a lungul anului școlar, elevii MTIS sunt încurajați și antrenați să ia parte la o varietate de competiții și provocări academice, precum și la evenimente artistice, competiții sportive și activități culturale sau sociale, cu rezultate care sunt constant remarcabile.