Study|Educaţie

Expert Global Accreditation|Acreditări instituționale multiple

More Information

ADMISSIONS|ADMITERE
CO-CURRICULAR|EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY|SUMMER ACADEMY

What is accreditation?

Accreditation is a powerful statement that a school provides a quality of education that the local and global community have a right to expect and that the education world endorses. Accreditation is a vital instrument in measuring value and a method of showing confidence in a school's overall performance. When a recognized national or international professional accrediting body endorses a school, it officially certifies that the school has met the prescribed qualitative standards within the terms of the school's own stated philosophy and objectives. 

Why is it important?

The principal rationale of the entire accreditation process is the discernable advance in education for youth by assessing the extent to which a school has attained worthwhile outcomes set by the accrediting body, but also by its active members and local and global community. This is achieved by regularly reviewing values, standards and practices, and conducting extensive assessment procedures and self-evaluation reports of all aspects of an institution of teaching and learning. Through the accreditation process, the school seeks the validation of its educational worth and services provided, as well as of its self-evaluation, by obtaining professional judgement from impartial national and/or international experts on the effectiveness and results of the total school operation.

MTIS Accreditation in 2016-2017

Ce reprezintă acreditarea?

Acreditarea este o declarație oficială de mare impact social a valorii unei instituții de învățământ. Ea atestă calitatea educației oferite, calitate pe care comunitatea locală și globală o așteaptă de la școala acreditată și pe care specialiștii în educație din întreaga lume o certifică. Acreditarea e un instrument vital pentru a măsura valoarea unei școli și a demonstra încrederea comunității profesionale în performanța acesteia. Atunci când o organizație profesională națională sau internațională acreditează o școală, aceasta garantează oficial că școala acreditată a întrunit standardele de calitate prescrise în cadrul filosofiei și obiectivelor declarate ale școlii. 

De ce este importantă pentru o școală?

Principalul motiv pentru derularea întregului process de acreditare este progresul vădit în educația tinerilor, prin evaluarea măsurii în care o școală a atins obiective educaționale valoroase propuse de organizația care conferă acreditarea, dar și de către întreaga comunitate locală și globală de experți în educației. Această evaluare continuă este îndeplinită prin revizuirea regulată a valorilor, standardelor și practicilor școlii și prin derularea unor proceduri complexe și extinse de evaluare și auto-evaluare a tuturor aspectelor educaționale din cadrul școlii. Prin procesul de acreditare, școala caută validarea valorii educației și a serviciilor oferite, ca și a propriei sale auto-evaluări, prin obținerea unei judecăți profesionale imparțiale din partea unui for competent național sau internațional, constituit din experți care evaluează eficacitatea și rezultatele totale ale actului educațional desfășurat de școală.

Acreditări MTIS în 2016-2017

Accreditation is a powerful statement that a school provides a quality of education that the local and global community have a right to expect and that the education world endorses.  

Keeping Standards High

Mark Twain International School is unique in Romania by holding multiple accreditations, authorizations and affiliations as an international school operating with 5 pre-university divisions: High School, Middle School, Primary School, Pre-Primary School, Early Learning Centre.

Acreditarea este o declarație oficială de mare impact social a valorii unei instituții de învățământ. Ea atestă calitatea educației oferite, calitate pe care comunitatea locală și globală o așteaptă de la școala acreditată și pe care specialiștii în educație de pe mapamond o certifică.   

Standarde înalte

Mark Twain International School este unică în România prin multiplele acreditări, autorizări și afilieri pe care le deține ca școală internațională, în cadrul căreia funcționează cinci secțiuni pre-universitare: liceul, gimnaziu, școală primară, grădiniță, precum și centrul de educaţie timpurie. 

International Baccalaureate

MTIS is authorized by the International Baccalaureate  to teach the IB continuum of learning: Primary Years Programme, Middle Years Programme, and Diploma Programme.

Ministry of education - Romania

MTIS is fully accredited by the Ministry of Education of Romania. 

Council of International Schools

MTIS is a  member  of the Council of International Schools. 

European Council of International Schools

MTIS is a regular  member of the European Council of International Schools. 

University of cambridge ESOL Examinations

MTIS is the first school in Romania to offer the University of Cambridge ESOL Examinations and is a certified  Cambridge ESOL Exam Preparation Centre . 

University of cambridge International Examinations

MTIS is a Cambridge International School and a Cambridge Primary School, offering its students, ages 5 to 19, a leading international multidisciplinary curriculum and a suite of renowned University of Cambridge International Examinations.

Organizația International Baccalaureate

MTIS este autorizată de International Baccalaureate  să ofere continuum-ul IB de studiu: Primary Years Programme, Middle Years Programme și Diploma Programme.

Ministerul Educației - România

MTIS este  acreditată pentru toate nivelurile de studiu oferite de Ministerul Educației din România.

Consiliul Școlilor Internaționale

MTIS este membru al Consiliul Școlilor Internaționale.

Consiliul European al Școlilor Internaționale

MTIS este membru al Consiliului European al Școlilor Internaționale.

Examenele University of Cambridge ESOL

MTIS e prima școală din România care a oferit elevilor săi Examenele ESOL de limba engleză ale Universității Cambridge și este centru certificat de pregătire pentru aceste examene Cambridge ESOL Exam Preparation Centre.

Examenele Internaționale University of Cambridge

MTIS este Cambridge International School și Cambridge Primary School, lărgindu-și astfel oferta educațională, pentru elevi cu vărste cuprinse între 5-19 ani, cu un curriculum internațional multidisciplinar de ținută, predat în limba engleză, și cu o suită de examene recunoscute pe plan mondial University of Cambridge International Examinations.