Study|Educaţie

Baccalaureate Results|Rezultate la Bacalaureat

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

100% Baccalaureate pass rate at mark twain international school.

International Baccalaureate

Since 2010, MTIS IB Diploma Programme students sit the International Baccalaureate, thus joining the 100 000 students in over 125 countries, representing over 205 nationalities, who participate annually in this session of IB examinations, recognized worldwide as being extremely challenging and highly complex. To this date, 100% of MTIS students who take the International Baccalaureate succeed with overall excellent results.

Elements of comparison from the May 2011 Session Official Statistic Report of the International Baccalaureate examinations, offering an accurate view of the academic standards of MTIS, in a highly competitive context against other IB schools worldwide: 


       IB Exam results          May 2011 Session

Mark Twain   International School

Schools Worldwide


Pass rate per session

 

100%

 

 

77.99%

 

Mean score per session  (minimum pass score=24; highest pass score=45):

 

34.20

 

 

29.61

        Percentage of              IB Bilingual Diplomas out of all diplomas awarded per session

 

100%

 

30.76%

Read more about the May 2011 IB Exam Session.   

National Baccalaureate

Since 2009, MTIS Romanian Baccalaureate students sit the national exams, thus joining approximately 200 000 students per year from national high schools throughout the country, who participate in the summer examination session organized by the Ministry of Education in Romania. To this date, 100% of MTIS students who take the National Baccalaureate succeed with overall excellent results. 

Elements of comparison from the National Baccalaureate 2009-2011 Official Statistic Report of the Ministry of Education, offering an accurate view of the academic standards of MTIS, in a competitive context against other national high schools in the Romanian network:

National Baccalaureate Exam results

Mark Twain   International School

National High Schools    in Romania

 

Pass rate per 2009 session

 

100%

 

81,47% 

 

Pass rate per 2010 session

 

100%

 

 

69,30%

 

Pass rate per 2011 session

 

 

100%

 

 

45.72%

Read more about the National Baccalaureate Exam Sessions.

promovabilitate de 100% la bacalaureat pentru mark twain international school.

Bacalaureat International

Din anul 2010, elevii MTIS înscriși în programul IB Diploma Programme susțin Bacalaureatul Internațional, alături de alți 100 000 de elevi din peste 125 de țări, reprezentând peste 205 naționalități. Aceștia participă anual în sesiunea de examene IB, recunoscute pe tot globul ca foarte dificile ca nivel de pregătire academică și extrem de complexe din punct de vedere intelectual. Până în prezent, 100% din elevii MTIS care au susținut Bacalaureatul Internațional au luat examenul cu rezultate excelente.

Raportul Statistic Oficial al IB, din mai 2011, permite o evaluare corectă a standardelor academice la MTIS, prin comparație cu rezultatele altor școli IB din întreaga lume:

Rezultate la examenele IB - Sesiunea Mai 2011

Mark Twain  International School

Rețeaua internațională de Școli IB

 

Promovabilitate pe sesiune

 

100%

 

 

77.99%

 

Nota medie pe sesiune (nota minimă de trecere=24; nota maximă posibilă=45)

 

34.20

 

 

29.61

Procentul de diplome IB bilingve din toate diplomele conferite pe sesiune

 

100%

 

30.76%

Aflați mai multe despre Examenele IB din Sesiunea Mai 2011

Bacalaureatul Național

Din 2009, elevii de la MTIS susțin examenul de Bacalureat Național, alături de aproximativ 200 000 de elevi din toată țara care participă anual la această sesiune de examinări organizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România. Până în prezent, 100% din elevii MTIS care au susținut examenele de Bacalaureat Național au promovat obținând rezultate excelente.

Elementele și datele sesiunilor 2009-2011, preluate din Raportul Statistic Oficial al Ministerului Educației permit o evaluare corectă a standardelor academic ale MTIS, într-un context competitiv cu liceele din rețeaua națională:

Rezultate la examenul de Bacalaureat Național

 

Mark Twain  International School

Alte licee din rețeaua națională din Romania

 

Promovabilitate Sesiunea 2009

 

100%

 

81,47%

 

Promovabilitate Sesiunea 2010

 

100%

 

69,30%

 

Promovabilitate  Sesiunea 2011

 

100%

 

 

45.72%

Aflați mai multe despre Sesiunile Bacalaureatului Național.