Study|Educaţie

Distinguished Teaching|Profesori de excepție

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS fosters an enriching and stimulating learning environment, where students work alongside remarkable teachers.  

Caring, Experienced Educators

Mark Twain International School students have the opportunity to study with qualified teachers who are enthusiastic, caring educators, with a high degree of expertise and experience in their specific fields. Many teachers hold Master’s and/or Doctoral degrees or are currently pursuing postgraduate studies. Moreover, all MTIS teachers are included in the intensive continuous national and international professional development programmes offered through the school. 

Contemporary and Diverse Teaching Styles

MTIS students come into contact with diverse contemporary and innovative teaching styles that train students how to think, not what to think. Students and teachers alike strive to model the attributes of the IB Learner Profile throughout the school year and beyond, contributing to a beneficial and productive school setting. By cultivating these attributes: inquirer, knowledgeable, communicator, risk-taker, thinker, principled, reflective, balanced, open-minded, and caring, we foster an enriching and stimulating learning environment, where students work alongside remarkable teachers and other gifted and motivated students from various backgrounds. 

Co-curricular Programme Specialists

MTIS also offers opportunities for students to enhance their regular studies by taking advantage of a wide variety of additional co-curricular artistic and/or athletic programmes and projects, coordinated by specialist teachers in these particular fields.

MTIS promovează un mediu de învățare stimulativ, unde elevii lucrează alături de profesori remarcabili pentru a atinge un scop comun.    

Profesori empatici și experimentați

Elevii de la Mark Twain International School au prilejul de a studia cu profesori calificați, entuziaști și empatici, cu un grad înalt de expertiză și experiență în domeniul specific fiecăruia. Numeroase cadre didactice dețin grade academice superioare de Master și Doctor sau urmează cursuri postuniversitare pentru a le obține.  Mai mult, toate cadrele didactice ale școlii sunt incluse în programul intensiv de continuă dezvoltare profesională desfășurat atât pe plan național cât și internațional, o cerință a școlii noastre.

Stiluri de predare moderne și diverse

Ca urmare, elevii noştri vin în contact cu diverse stiluri contemporane și inovatoare de predare care îi obișnuiesc să gândească critic și creativ, fără a le prescrie ce să gândească. Elevii și cadrele didactice deopotrivă se străduiesc să demonstreze calitățile explicit enunțate de profilul elevului IB în școală și în afara ei, contribuind astfel la crearea unui mediu benefic și propice pentru învățare. Prin cultivarea atributelor de "cetățeni ai lumii": cercetători, gânditori, informați, comunicativi, îndrăzneți, principiali, deschiși, echilibrați, atenți cu ceilalți și capabili de reflecție, promovăm un mediu de învățare îmbogățit și stimulativ, unde elevi din medii diferite și cu talente deosebite lucrează împreună cu profesori motivați pentru a atinge un scop comun. 

Specialiști pentru extra-curriculare

În plus, MTIS le oferă elevilor săi oportunități de a-și lărgi sfera de preocupări și experiențe prin gama largă de activități extra-curriculare artistice și/sau programe atletice și alte proiecte coordonate de profesori specialiști în domeniile respective.