Study|Educaţie

High Achieving|Lideri în educație

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS was bestowed the school of the year award at the nationally-celebrated education gala for its significant impact in the field. 

School of the Year Award

In 2010, Mark Twain International School was bestowed the nationally-celebrated School of the Year Award as runner-up winner by the Dinu Patriciu Foundation School, a distinction designed to acknowledge institutions that have a significant positive impact on Romania’s education system. The award recognises excellence in schools’ standards, practices and results, encompassing aspects such as: national and international accreditations and affiliations, educational values, curriculum, assessment, internationalism, bilingualism, the teaching and learning process, academic performance, student satisfaction, student safety, professional development, leadership, social responsibility and involvement in the local and global community, promoting the arts, sciences and sports, cooperation with other national and international schools and educational institutions, action taken towards the implementation of information technology throughout the educational process, facilities, financial sustainability, creativity and innovation. Read more

Forward-thinking

Since 1995, Mark Twain International School has consistently validated its position as one of the leading and most forward-thinking providers of pre-university education in Romania through its:
 • global accreditation
 • challenging international programmes
 • successful students with excellent results at academics, arts, athletics and community involvement
 • outstanding annual pass rate at both National and International Baccalaureate Exams
 • alumni who proudly represent the school at prestigious universities around the world
 • remarkably small teacher-student ratio
 • comprehensive professional development programme for teachers.

școlii internaționale mark twain i s-a conferit un loc pe podium în cadrul galei naționale a premiilor în educație, secțiunea școala anului, pentru impactul semnificativ pe care il produce în domeniu.

Școala Anului

În 2010, Școlii Internaționale Mark Twain i s-a conferit un loc pe podium în cadrul Galei Naţionale a Premiilor în Educaţie, Secţiunea Școala Anului, distincție acordată de Fundația Dinu Patriciu. Scopul acestei inițiative este de a premia și promova instituțiile cu un impact pozitiv semnificativ asupra sistemului de educație românesc. Premiul indică o recunoaștere a excelenței în privința standardelor academice, a practicilor și a rezultatelor obținuteincluzând aspecte precum: acreditări și afilieri naționale și internaționale, valori educaționale, curriculum, evaluare, internaționalism, bilingvism, procesul de predare și învățare, performanța academică, satisfacția și siguranța elevilor, dezvoltare profesională, conducere, responsabilitate socială și implicare în comunitatea locală și globală, promovarea artelor, științelor și a sporturilor, cooperarea cu alte instituții de învățământ din țară și de peste hotare, acțiuni întreprinse pentru implementarea tehnologiei informației în procesul educațional, facilități, stabilitate financiară, creativitate și inovație. Aflați mai multe

Deschizătoare de drumuri

Încă de la fondarea ei în anul 1995, MTIS și-a validat în mod constant poziția ca una dintre instituțiile emblematice și novatoare în domeniul educației pre-universitare din România. Această poziție este în continuare consolidată prin:
 • multiple acreditări naționale și internaționale
 • programe de studiu performante și stimulative
 • promoții de succes ai căror elevi obțin an de an rezultate excepționale pe plan academic, artistic, sportiv și pe cel al implicării sociale
 • promovabilitate anuală excelentă la examenele naționale și internaționale de bacalaureat
 • absolvenți care o reprezintă cu cinste la universități importante din străinătate și din România
 • număr remarcabil de mic de elevi raportat la numărul de profesori
 • focus pe dezvoltarea profesională intensivă a cadrelor didactice.